Lyginamoji reklama – reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.

Lyginamoji reklama yra leidžiama, kai ji neklaidina reklamos vartotojų, joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau prekių ar paslaugų reikšmingų savybių, ji nesukelia painiavos ir kt. Kitaip tariant, lyginamoji reklama leidžiama, kai ji atitinka visus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnyje įvardintus reikalavimus.

(Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnis)