Jūsų veikiantis, kaip fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis ir/arba  tiekiantis gaminius į rinką privalote užtikrinti, kad tiekiamas rinkai kosmetikos gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių išvardintus reikalavimus, taip pat ir už tinkamą jo notifikavimą CPNP.

Privalote:

 • notifikuoti kosmetikos gaminį, jeigu Jūs esate gamintojas, kuris gamina arba užsako sukurti ar pagaminti gaminį, pateikia tokį kosmetikos gaminį rinkai savo vardu;
 • atlikti kosmetikos produkto notifikavimą, jeigu Jūs esate importuotojas, kuris tiekia produktą Europos Sąjungos rinkai iš trečiosios šalies (ne Bendrijos narės);
 • pateikti reikiamą informaciją CPNP sistemoje apie produktą, jeigu Jūs esate platintojas, kuris gaminį pateikia rinkai savo vardu ar su prekės ženklu arba rinkai jau pateiktą gaminį pakeičia taip, kad gali būti paveikta taikomų reikalavimų atitiktis .

Gaminio notifikavimui reikalinga informacija:

 • kosmetikos gaminio pavadinimas ir jo kategorija;
 • atsakingo asmens vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas;
 • kilmės šalis (tik importo atveju);
 • valstybė, į kurios rinką tiekiamas kosmetikos gaminys;
 • fizinio asmens, su kuriuo galima būtų susisiekti, kontaktiniai duomenys;
 • informacija apie sudedamąsias medžiagas;
 • autentiška etiketė;
 • originalios pakuotės nuotrauka.