Reklama, kuri pasiekia reklamos vartotojus turi būti teisinga, išsami ir neklaidinti savo pateikimo būdu ar forma.

Klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti vartotojas, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. (Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis)