Mažmeninės finansinės paslaugos yra neatsiejama verslo ir kasdienio žmonių gyvenimo dalis.
Šios paslaugos apima banko sąskaitas, mokėjimo korteles, vartojimo ir hipotekos kreditus, draudimo ir ilgalaikio taupymo produktus, kurie neretai yra skirti vartotojui pasiruošti saugiam išėjimui į pensiją.
Šių paslaugų rinkos tebėra fragmentuotos, nepaisant per kelerius pastaruosius metus pasiekto aukšto suderinimo lygio. Tik 7 % vartotojų finansinę paslaugą yra pirkę kitoje ES valstybėje narėje.

Sudarius geresnes sąlygas gauti finansines paslaugas kitose valstybėse narėse padidėtų pasirinkimas. Klientai greičiau pajustų inovacijų naudą, sumažėtų kainos ir padidėtų paslaugų kokybė.

Netik vartotojas bet ir verslas nuo to tik laimėtu, nes tokia vartotojui skirtų finansinių paslaugų rinka užtikrintu teikėjo ir vartotojo interesą, o ilgainiui skirtumas tarp nacionalinių ir tarpvalstybinių finansinių paslaugų teikėjų turėtų išnykti.

Šiai dienai dėl novatoriškų internetinių paslaugų keičiasi naudojimosi finansinėmis paslaugomis būdai, tad elektroninės paslaugos taip pat yra esminė galimybė užtikrinti, kad labiau integruotųsi bendrosios mažmeninių finansinių paslaugų rinkos dalyvės.

 

Verslas turėtu suskubti :

  • padidinti vartotojo pasitikėjimą – suteikti jiems daugiau teisių;
  • bendradarbiaujant su NVO vartotojų ir nacionalinėmis institucijomis, sumažinti teisines ir reguliavimo kliūtis, kylančias verslui ir vartotojui sąveikaujat;
  • įgyvendinti novatoriškos skaitmeninės aplinkos plėtra.

 

Daugiau skaitykite čia: KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS CENTRINIAM BANKUI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Vartotojams skirtų finansinių paslaugų veiksmų planas. Geresni produktai, didesnis pasirinkimas.