Gamintojo (pakuočių naudotojo) ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimams ir /ar 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10)su paskutiniais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamiems reikalavimams, gali būti pateikiamas pakuotes lydinčiuose dokumentuose (sąskaitose faktūrose, krovinio gabenimo dokumentuose ir pan.) arba atskiruose pakuotės atitiktį patvirtinančiuose rašytiniuose dokumentuose. 

PAVYZDINIS DOKUMENTŲ, KURIE PATVIRTINA PAKUOČIŲ ATITIKTĮ PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, SĄRAŠAS