Aplinkos apsaugos srityje mes siekiame ugdyti gyventojų ir organizacijų atsakomybę ir tinkamą elgesį, siekiant sveikos aplinkos dabar ir ateityje. Skatiname saikingai naudotis gamtos ištekliais, orientuotis į atliekų rūšiavimą ir perdirbimą bei „žiedinę“ ekonomiką.

Tikime, kad žmogaus veikla skatina klimato kaitą ir sukelia tragiškas pasekmes mūsų planetai. Raginame atsakingai ir saikingai vartoti buitinę chemiją.

Esame prisidėję prie tokių projektų, kaip „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“, „Žemės Valanda“ ir daugelio kitų.