Žmogaus gyvenimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo jo sveikatos būklės, kuri smarkiai įtakojama asmens gyvenamosios  aplinkos bei jo vartojamų prekių ir paslaugų. Todėl visuomeninė iniciatyva „Saugok save“ vykdo veiklą sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų teisių apsaugos srityse.

Apimdami šias tris sritis, siekiame kryptingai ir reguliariai atliekame aktualios informacijos sklaidą bei vykdome projektus konkrečioms problemoms spręsti.

Esame aktyvūs ir pilietiški žmonės, suvokiantys, kad „valdžia“ neišspręs visų mūsų gyvenimo problemų, todėl skatiname žmones visų pirmą pačius rūpintis savo sveikata bei gyvenamąja aplinka.

SVEIKATOS APSAUGA

Sveikatos apsaugos srityje mes akcentuojame profilaktines priemones, kurios padeda išvengti sveikatos problemų. Dėmesį telkiame ties:

 • Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
 • Užkrečiamųjų ligų prevencija
 • Subalansuoto gyvenimo būdo propagavimu
 • Atsakingu vaistų vartojimu

Savarankiškai ar bendradarbiaudami su viešu bei privačiu sektoriais bei specialistais siekiame, kad: sveikatos stiprinimo programos, užkrečiamųjų ligų profilaktika ir prevencija gyventojams būtų kuo prieinamesnė. Informavimo ir ugdymo priemonėmis skatiname visuomenę reguliariai tikrintis sveikatą, domėtis informacija apie užkrečiamųjų ligų grėsmes Lietuvoje ir užsienyje bei būdus, kaip šių ligų išvengti, akcentuojame vakcinacijos svarbą. Skatiname sveiką gyvenseną, subalansuotą maisto produktų vartojimą,  siekiant stiprios sveikatos, o susirgus – atsakingą vaistų vartojimą.

Mūsų įgyvendinti projektai:

 • Imunoprofilaktikos projektas manoskiepai.lt
 • Hepatito C susirgimų ir prevencijos projektas
 • Narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje analizė

APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsaugos srityje mes siekiame ugdyti gyventojų ir organizacijų atsakomybę ir tinkamą elgesį, siekiant sveikos aplinkos dabar ir ateityje. Skatiname saikingai naudotis gamtos ištekliais, orientuotis į atliekų rūšiavimą ir perdirbimą bei „žiedinę“ ekonomiką.

Tikime, kad žmogaus veikla skatina klimato kaitą ir sukelia tragiškas pasekmes mūsų planetai. Raginame atsakingai ir saikingai vartoti buitinę chemiją.

Esame prisidėję prie tokių projektų, kaip „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“, „Žemės Valanda“ ir daugelio kitų.

VARTOTOJŲ TEISĖS

Vartotojų teisių srityje mes norime užtikrinti gyventojų teisę gauti saugias ir tinkamos kokybes prekes ir sąžiningas paslaugas, nes tai smarkiai lemia mūsų galimybę gauti gauti geros kainos-kokybės produktus, kasdienybę ir savijautą. Mes:

 • teikiame išsamią informaciją apie prekių ir paslaugų vartotojų turimas teises
 • nuolat konsultuojame įmones ir bendroves vartotojų teisės srityje, siekdami formuoti gerąją prekių ir paslaugų teikimo praktiką
 • bendradarbiaudami su įvairiomis institucijomis kuriame ir įgyvendiname prevencijos projektus
 • atstovaujame vartotojus, gindami jų pažeistas teises

Mes esame „European Consumers Union“ nariai
We are members of „European Consumers Union“